ประชาสัมพันธ์ข่าว

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวารสารโรงพยาบาลนครพนม  โทร.  (042)513193,(042)511422,(042)511424 ต่อ 1016,1075  e-mail : nkpjournal_9@hotmail.com

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑