ประชาสัมพันธ์ข่าว

ขอเชิญส่งบทความวิจัย  บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงใน
วารสารโรงพยาบาลนครพนม
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2561
สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวารสารโรงพยาบาลนครพนม  โทร.  (042)513193,(042)511422,(042)511424 ต่อ 1016,1075  e-mail : nkpjournal_9@hotmail.com

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑