ผู้ประเมินบทความปีที่ 4 ฉบับที่ 3

ผู้ประเมินบทความ
ประจำวารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 3
นพ.พงศ์ธร  วงศ์สวรรค์  กลุ่มงาน อายุรกรรม โรงพยาบาลนครพนม
พญ.งามจิตร  นิลวัชรารัง กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนม
พ.ญ.สุรธินีย์  คูสกุลวัฒน กลุ่มงาน อายุรกรรม โรงพยาบาลนครพนม
นางรามัย  สูตรสุวรรณ กลุ่มงานศึกษาอบรม  โรงพยาบาลนครพนม
พญ.นทวรรณ  หุ่นพยนต์ กลุ่มงานศัลยกรรม  โรงพยาบาลนครพนม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: