วารสาร รพ.นครพนม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

ปก1-11. ความคาดหวังกับประสบการณ์จริงเกี่ยวกับระดับความปวดหลังผ่าตัดและกิจกรรมการพยาบาลเพื่อบรรเทาความปวดหลังผ่าตัดของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่  ผู้แต่ง  สิริญญา สิมะลี  (หน้า 5 – 15)

2. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลนครพนม Development of Nursing Practice Guideline for Children withDengue Hemorrhagic Fever in Nakhonphanom Hospital.  ผู้แต่ง วนิดา แสนพุก (หน้า 16- 28)

3.ผลของการควบคุมอุณหภูมิ 3วิธีในทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นหลังได้รับการรักษาโดยการส่องไฟ  ผู้แต่ง มารศรี ศิริสวัสดิ์ (หน้า 29- 40)

4. การทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยาโรงพยาบาลนครพนม  ผู้แต่ง    วิชิต เหล่าวัฒนาถาวร ,ศิรานันต์ พลเหี้ยมหาญ ,จันทร์ศิริ ทองทา,จิราวรรณ สันติเสวี  (หน้า 41- 47)

5.การศึกษาพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการทำงาน ของบุคลากรโรงพยาบาลนครพนม  ผู้แต่ง  ธีระพล เหมะธุลินทร์ (หน้า 48 – 57)

6. หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกหักที่มีแผลเปิด(Open Fracture)เบื้องต้น  ผู้แต่ง ธนาวัฒน์ อุปพงษ์ ,ทศพล นุตตะรังค์ (หน้า 58 – 61)

7. Pancreatic pseudocyst drainage  ผู้แต่ง นทวรรณ  หุ่นพยนต์  (หน้า 62 – 67)

8. การดูแลแผลไฟไหม้ระยะฟื้นฟู (Rehabilitive Phase)  ผู้แต่ง อรรจจิมา ศรีชนม์ (หน้า 68 – 76)

9. เด็กชายอายุ 4 ปี มาด้วยตุ่มที่ฝ่ามือและปาก เป็นมา 3 วัน  ผู้แต่ง นัทยา ก้องเกียรติกมล (หน้า 77- 80)

10. ปีใหม่กับ Stroke Fast Track  ผู้แต่ง สมศักดิ์ เทียมเก่า (หน้า 81- 82)

11. กินอย่างไรเมื่อเป็นความดันโลหิตสูง  ผู้แต่ง มลิวัลย์ วงศ์พยัคฆ์ (หน้า 83- 84)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: