วารสาร รพ.นครพนม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

ปก1-21. การศึกษาเปรียบเทียบวิธีระงับความรู้สึกเทคนิค Inhalation Anesthesiaด้วย Sevoflurane และ Total Intravenous Anesthesia ด้วยPropofol ต่อภาวะคลื่นไส้อาเจียน หลังการผ่าตัดก้อนเต้านมในโรงพยาบาลนครพนม  ผู้แต่ง  ปัทมวรรณ พงศ์พิศ(หน้า 1 – 7)

2. การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกในเด็กโรงพยาบาลนครพนม  ผู้แต่ง เพ็ญจุรี แสนสุริวงศ์ (หน้า 8- 17)

3.การพัฒนาบุคลากร บรรยากาศองค์กร และสมรรถนะหลักของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม  ผู้แต่ง เบญจรัตน์ พ่อชมภู(หน้า 18- 25)

4. ผลของการใช้ปฏิทินกำกับการกินยาร่วมกับการรักษาวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยง  ผู้แต่ง    อภิชาติ สุวรรณโส (หน้า 26 – 33)

5. ผลลัพธ์ของคลินิกโรคหืดอย่างง่ายโรงพยาบาลกุดบาก จังหวัดสกลนคร  ผู้แต่ง  วาสนา ลิ้มประเสริฐ (หน้า 34 – 42)

6. การเปรียบเทียบการบริจาคเลือดของโรงพยาบาลหนองคายในปี พ.ศ. 2556  ผู้แต่ง อภิสามารถ คล่องขยัน (หน้า 43 – 48)

7. ผลการวัดความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโรงพยาบาลนครพนม  ผู้แต่ง วิชิต เหล่าวัฒนาถาวร, จิราวรรณ สันติเสวี, อาทิตยา นวลอินทร์, วราวุธ วงศ์โพนทอง ,  กมลรัตน์ เอี่ยมสำราญ ป.พ.ส.**, อรวรรณ แสนลัง (หน้า 49 – 54)

8. เปรียบเทียบประสิทธิผลของยา Domperidone และยาประสะน้ำนมในการกระตุ้นการหลั่งของน้ำนมมารดาแรกคลอด  ผู้แต่ง สุจิรา ขวาแซ้น (หน้า 55 – 64)

9. ประสิทธิผลของการจัดการความปวดในผู้ป่วยกระดูกหักตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพนม ผู้แต่ง จันทร์จิรัฐธ์ เสือทอง (หน้า 65 – 71 )

10. Necrotizing Fasciitis  ผู้แต่ง พญ. นทวรรณ หุ่นพยนต์ (หน้า 72 – 75)

11. อุบัติเหตุจราจรกับผู้ป่วยโรคลมชัก  ผู้แต่ง สมศักดิ์ เทียมเก่า, สินีนาฏ พรานบุญ (หน้า 76 – 83)

12. “สาธารณสุข สามัคคี ทำคุณความดีเพื่อประเทศไทย”  ผู้แต่ง อรรจจิมา ศรีชนม์ (หน้า 84 – 86)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: