วารสาร รพ.นครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

ปก2-2

 1. 1. ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease : COPD)ใน Easy Asthma COPD clinic ของโรงพยาบาลนครพนม
  ผู้แต่ง เพชราภรณ์ สุพร ,รามัย สูตรสุวรรณ (หน้า 5 – 10)
  2. ปริมาณรังสีที่ได้รับจากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองในโรงพยาบาลนครพนม
  ผู้แต่ง นันทิยา โรจนาพงษ์ (หน้า 11 – 22)
  3. ประสบการณ์ชีวิตและการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานหญิงข้ามชาติในร้านอาหารชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
  ผู้แต่ง สุประวีณ์ คงธนชโยพิทย์ (หน้า 23 – 29)
  4. การพัฒนาระบบการการดูแลผู้ป่วยหอบหืดเครือข่ายอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยDevelopment of Asthmatic Patient Care System of Erawan District Network, Loei Province
  ผู้แต่ง สรรคเพชร หอมสมบัติ (หน้า 30 – 37)
  5. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเครือข่ายอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
  ผู้แต่ง สรรคเพชร หอมสมบัติ (หน้า 38 – 46)
  6. การศึกษาสภาพการณ์การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
  ผู้แต่ง ญานี ถนอมธรรม (หน้า 47 – 60)
  7. การพัฒนาแนวทางการใช้นาฬิกาจับเวลาในการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้น
  ผู้แต่ง จิราภรณ์ สิทธิกานต์ (หน้า 61 – 67)
  8. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการนำโปรแกรมติดตามประเมินผลโครงการมาใช้ในโรงพยาบาลนครพนม
  ผู้แต่ง ภัสรา พลศรี (หน้า 73 – 75)
  9. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฝากครรภ์คุณภาพครบหรือไม่ครบตามเกณฑ์ ของหญิงตั้งครรภ์ เขตตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
  ผู้แต่ง ศิริกาญจน์ ชีวเรืองโรจน์ (หน้า 81 – 90)
  10. โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส(Middle East Respiratory Syndrome: Mers)
  ผู้แต่ง นายแพทย์ศุภโชค เข็มลา (หน้า 91 – 92)
  11. ความเชื่อ “แรงบันดาลใจ”
  ผู้แต่ง ปาริฉัตร แสนรังค์ (หน้า 93 – 95)
  12. โภชนบำบัดผู้ป่วยโรคตับอักเสบ
  ผู้แต่ง มลิวัลย์ วงศ์พยัคฆ์ (หน้า 96 – 100)
  13. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลนครพนม (บทความแก้ไขจากวารสารโรงพยาบาลนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1)
  ผู้แต่ง รชต เตชะวิจิตรชัย (หน้า 101 – 107)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: