วารสาร รพ.นครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

ปก2-3

1. ผลการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับโดยการฉีดยาเคมีเข้าทางเส้นเลือดแดงไปสู่ตับ (TOCE) ในโรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้แต่ง พงศ์ธร วงศ์สวรรค์, มล.ทยา กิติยากร (หน้า 4 – 20)

2. การศึกษาค่า Prostate specific antigen (PSA) ในผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ผู้แต่ง เดชชาติ มั่นคง (หน้า 11 – 22)

3. การศึกษาค่า VCS ของเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลในผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดโรงพยาบาลมุกดาหาร
ผู้แต่ง ยุทธพล มั่นคง, เดชชาติ มั่นคง,ยศสมบัติ จังตระกูล,พนิดา กัณณิกาภรณ์ (หน้า 33 – 43)

4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบในผู้ป่วยเด็กที่ใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลมุกดาหาร
ผู้แต่ง ประทับใจ นิ่มบริบูรณ์พร (หน้า 44 – 56)

5. พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนในเขตตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ผู้แต่ง นเรศ มณีเทศ (หน้า 57 – 64)

6. ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลนาทม จังหวัดนครพนม
ผู้แต่ง ชัยพฤกษ์ วรเริ่มสกุล,ภูวดล เสถา, นิสาชล พุทธกัง (หน้า 65 – 74)

7. กรณีศึกษาผู้ป่วยที่มีภาวะผิดตำแหน่งของม้ามในช่องท้อง ร่วมกับการบิดของขั้วม้าม
ผู้แต่ง จรุงธรรม ขันตี (หน้า 75 – 83)

8. โรคคอตีบ
ผู้แต่ง ศุภโชค เข็มลา (หน้า 84 – 87)

9. Wound Care Consideration in Palliative and Home Care
ผู้แต่ง อรรจจิมา ศรีชนม์ (หน้า 88 – 91)

10. การดำเนินงานพัฒนาอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลนครพนม
ผู้แต่ง มลิวัลย์ วงศ์พยัคฆ์ (หน้า 93 – 96)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: