วารสาร รพ.นครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

ปก2-1

  1. การดามกระดูกภายในทันทีด้วยแผ่นโลหะดามกระดูกในผู้ป่วยกระดูกแข้งหักโรงพยาบาลหนองคาย  ผู้แต่ง  อมรศักดิ์  รูปสูง (หน้า 4 – 14)
  2. ปัจจัยมารดาและอาการทางคลินิกของทารกแรกเกิดที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อในกระแสโลหิตของทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม  ผู้แต่ง ชูวัฒนา  ชาระ  (หน้า 15 – 27)
  3. การเฝ้าระวัง ภาวการณ์ขาดสารไอโอดีนในอำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ ปี พ.ศ. 2554 – 2556  ผู้แต่ง สมศักดิ์  กิติศรีวรพันธ์ (หน้า 28 – 38)
  4. การใช้พารามิเตอร์จากเครื่องวิเคราะห์มาพิจารณาการตรวจสเมียร์เลือด  ผู้แต่ง อินทิรา  ทัศคร (หน้า 39 – 47)
  5. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 นครพนม  ผู้แต่ง  รชต  เตชะวิจิตรชัย (หน้า 48 – 54)
  6. การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะหมดสติ  ผู้แต่ง  วิรัตน์  พุฒพันธ์ (หน้า 55 – 67)
  7. ผู้ป่วยชาย ที่มีภาวะกระจกตาอักเสบจากเชื้อ Microsporidia  ผู้แต่ง ศรินทิพยื  พานชัยเจริญ  (หน้า 68 – 72)
  8. การบริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลนครพนม  ผู้แต่ง มลิวัลย์  วงศ์พยัคฆ์ (หน้า 73 – 75)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: