วารสาร รพ.นครพนม ปีที่ 3 ฉบับที่ 3

ปก3-3

1. การศึกษาผลของการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอกดทับเส้นประสาท ที่เกิดจากความเสื่อม ด้วยวิธี anterior cervical decompression with interbody fusion and plate fixation ปี 2558
ผู้แต่ง นพ.ฉัตรชัย บุญประชารัตน์ (หน้า 5 – 11)
2. การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ผู้แต่ง วีระศักดิ์ อุดมเดชาเวทย์ (หน้า 12 – 23)
3. การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมสุขภาพต่อการเกิดโรคเบาหวานในประชาชน จังหวัดนครพนม
ผู้แต่ง แสงอุษา ทัศคร, มารดี วิทยาดำรงชัย,อุษนีย์ รามฤทธิ์, วราลี วงศ์ศรีชา,พัดชา หิรัญวัฒนกุล
(หน้า 24 – 33)
4. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเครื่อข่ายอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ผู้แต่ง สลักจิต สิทธิ์เทียมทอง,สุนิดา สุวรรณไกรษร,สมโชค กันยายาว (หน้า 66 – 44)
5. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจภายในกับพฤติกรรมควบคุมน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลนครพนม
ผู้แต่ง ไกรลาศ โกษาแสง (หน้า 45 – 56)
6. Pleomorphic adenoma
ผู้แต่ง ทพ.อวิรุทธ์ ดาวราย (หน้า 57 – 60)
7. Case Submandibular space infection
ผู้แต่ง ทพ.อวิรุทธ์ ดาวราย (หน้า 61 – 63)
8. นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยพยุงสายเครื่องช่วยหายใจ
ผู้แต่ง ห้องผู้ป่วยหนักเด็กโรงพยาบาลนครพนม (หน้า 64 – 67)
9. นวัตกรรมกรประดิษฐ์ Reduecer ด้วยซิลิโคน
ผู้แต่ง สิริลักษณ์ ยะภักดี, ศิริประภา บุญเสนอ (หน้า 68 – 73)
10. บทความเรื่องกฎหมายการแพทย์กับงานชุมชน (ตอนที่ 1)
ผู้แต่ง หทัยรัตน์ จุรีมาศ (หน้า 74 – 75)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: