วารสาร รพ.นครพนม ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

ปก3-1

1. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ผู้แต่ง หทัยรัตน์ จุรีมาศ (หน้า 3 – 9)
2. อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะหนาวสั่น(Shivering) ในผู้ป่วยหลังผ่าตัด ในโรงพยาบาลหนองคายในปี พ.ศ.2558
ผู้แต่ง สมร ปัญญาสวัสดิ์ (หน้า 10 – 16)
3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 โรงพยาบาลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้แต่ง คะนึงนิด พาที (หน้า 17 – 25)
4. Advance wound care in the patient with necrotizing fasciitis wite septic shock from MALAYAN PIT VIPER bite; Rare case in difficult wound care
ผู้แต่ง Aujjima Srichon, Yuthapong Bunjongsilp, Natawan Hunpayon (หน้า 26 – 28)
5. การศึกษาเปรียบเทียบผลตรวจวิเคราะห์ค่า CBC ด้วยเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ 3 เครื่อง (XS800,XT1800i,XT2000i) ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลหนองคาย ปี 2557
ผู้แต่ง นเรศ มณีเทศ (หน้า 29 – 32)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: