วารสาร รพ.นครพนม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

ปก4-21. ภาวะความดันเลือดปอดสูงในทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลนครพนม
ผู้แต่ง ชรินพร พนาอรุณวงศ์ (หน้า 5 – 18)
2. ผลลัพธ์ของการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน โดยการใช้แนวทางดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสมองเฉียบพลันและแนวทางการให้ยาละลายลิ่มเลือดของโรงพยาบาลชุมแพ
ผู้แต่ง ยศวัจน์ พักเท่า (หน้า 19 – 31)
3. ภาวะแทรกซ้อนของการระงับความรู้สึกโดยฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลังในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดในรพ.ชุมแพ
ผู้แต่ง น้ำผึ้ง สุคันธรัต (หน้า 32 – 41)
4. ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชะลอไตเสื่อม ของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่มีภาวะไตเสื่อมระยะที่ 1 ถึง 3 ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ผู้แต่ง ชลาภัทร คำพิมาน ,พัฒนชัย รัชอินทร์ (หน้า 42 – 49)
5. การพัฒนาสมรรถนะทีมพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรง โรงพยาบาลวังยาง จังหวัดนครพนม
ผู้แต่ง วิวรรธน์ วงศ์ตาขี่ (หน้า 50 – 68)
6. ลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างผู้ป่วย HIV ดื้อยาต้านไวรัสที่เสียชีวิตและผู้ป่วยที่รอดชีวิต โรงพยาบาลนครพนม
ผู้แต่ง รามัย สูตรสุวรรณ,จินตนา จันทร์หลวง (หน้า 69 – 73)
7. ผลการใช้นวัตกรรมการดึงSkin Tractionแบบใหม่ในผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักแบบปิด โรงพยาบาลนครพนม
ผู้แต่ง ทัศนีย์ เจริญรัตน์, สลักศรี กุลวงศ์, ชนิตร์นันท์ ศรีวะรมย์ (หน้า 74 – 80)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: