วารสาร รพ.นครพนม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

ปก4-1

1. ผลการใช้แนวทางปฏิบัติการวินิจฉัยโรคปอดอักเสบชุมชนในผู้ใหญ่แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลนครพนม
ผู้แต่ง สุรธินีย์ คูสกุลวัฒน (หน้า 5 – 16)
2. ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีในเด็กทารก
ผู้แต่ง งามจิตร นิลวัชรารัง (หน้า 17 – 23)
3.ประสิทธิผลของการพัฒนาแนวทางปฏิบัติการลดภาวะท้องอืดในผู้ป่วยผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีหอผู้ป่วยนำโชค โรงพยาบาลนครพนม
ผู้แต่ง รัชฎาภรณ์ จันทร์ธานี (หน้า 24 – 34)
4. การศึกษาผลการตรวจชิ้นเนื้อไส้ติ่งของผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่ง โรงพยาบาลมุกดาหาร
ผู้แต่ง ยุทธพล มั่นคง , พนิดา กัณณิกาภรณ์ (หน้า 35 – 46)
5. การพัฒนารูปแบบการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร โรงพยาบาลหนองคาย ปี 2560
ผู้แต่ง สิริลักษณ์ บุญประกอบ(หน้า 47 – 59)
6. ผลของโปรแกรมการเยี่ยมบ้านที่มีต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ผู้แต่ง จิตรศุภ์อรณ์ ดอนนาค (หน้า 60 – 70)
7. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยต้อกระจกแบบครบวงจร โรงพยาบาลเซกา
ผู้แต่ง สมภาร ไวยลาภ (หน้า 71 – 85)
8. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ โรงพยาบาลนครพนม
ผู้แต่ง ห้องผู้ป่วยหนักเด็กโรงพยาบาลนครพนม (หน้า 86 – 93)
9. บทความเรื่องกฎหมายการแพทย์กับงานชุมชน
ผู้แต่ง แพทย์หญิงหทัยรัตน์ จุรีมาศ (หน้า 94 – 96)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: