วารสาร รพ.นครพนม ปีที่ 4 ฉบับที่ 3

ปก4-3

1. การอักเสบติดเชื้อในช่องเยื่อหุ้มคอชั้นลึกของโรงพยาบาลนครพนม Deep Neck Infection In Nakhon Phanom Hospital
ผู้แต่ง อัศวิน เรืองมงคลเลิศ (หน้า 5 – 15)
2. การเปรียบเทียบผลลัพธ์การสอนโดยการบรรยายและการใช้สื่อวีดีทัศน์ในผู้ป่วยโรคต้อกระจก
ผู้แต่ง ติยาภรณ์ เจริญรัตน์ (หน้า 16 – 23)
3. การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเห็น อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ผู้แต่ง พิศิษฐ์ เสรีธรรมะพิทักษ์, บุษยา สีนวล (หน้า 24 – 33)
4. การพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อความวิตกกังวลและความร่วมมือของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการทำหัตถการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้แต่ง นางเจษฎา ศรีบุญเลิศ, นางเสงี่ยม ฉัตราพงษ์ (หน้า 34 – 41)
5. การศึกษาผลของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสตรีกลุ่มเสี่ยงสูง อายุ 30-70 ปี ด้วยแมมโมแกรมร่วมกับอัลตราซาวด์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ในปี พ.ศ. 2560
ผู้แต่ง นพ.จารุวัฒน์ แจ้งวัง (หน้า 42 – 51)
7. การตกค้างของสารโปรตีนจากการล้างเครื่องมือผ่าตัดกระดูกด้วยมือ โรงพยาบาลนครพนม
ผู้แต่ง ณิชาดา เจริญนามเดชากุล,สิทธิพงษ์ สาดี (หน้า 52 – 55)
8. การตรวจหาการระบาดไข้หวัดใหญ่ตลอดปีของประชากรจังหวัดนครพนมวีธี Rapid test
ผู้แต่ง จิตรลัดดา คำดี (หน้า 56 – 63)
9. อาหารว่างเพื่อสุขภาพ (Healthy Break) กับหลักการรับประทานอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี
ผู้แต่ง มลิวัลย์ วงศ์พยัคฆ์ (หน้า 64 – 70)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: