ติดต่อ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

กองบรรณาธิการวารสารโรงพยาบาลนครพนม

งานศึกษาอบรม ชั้น 4
อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ
โรงพยาบาลนครพนม
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทร. (042) 511424 ต่อ 1016,1075 โทรสาร (042) 513193

E-mail : nkpjournal_9@hotmail.com

website: http://www.nkphospitaljournal.com

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑